20 வருடங்களின் பின் இவர்கள் எப்படி....

Views:
20 வருடங்களின் பின் சில பிரபல்யங்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என ஒரு சின்ன கற்பனை..01........> Sania


தற்போதைய தோற்றம்
 
 
20 வருடங்களின்02........> Kumar Sankakara

தற்போதைய தோற்றம்
 
 
20 வருடங்களின்03.........> Ajith Kumar

தற்போதைய தோற்றம்
 
 
20 வருடங்களின்04.........> Salini Ajith Kumar

தற்போதைய தோற்றம்
 
 
20 வருடங்களின்


05.........> Surya Sivakumar

தற்போதைய தோற்றம்
 
 
20 வருடங்களின்


06.........> Vijay

தற்போதைய தோற்றம்
 
 
20 வருடங்களின்07.........> சரி இவரை கண்டுபிடிப்பது உங்களுடைய சாமர்த்தியம் கண்டு பிடிச்சா யாரு என்று சொல்லுங்க...
இது யாரு?.............--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
கட்டாயம் comments எழுத மறக்க வேண்டாம்
Tags:

0 கருத்துகள்

Leave a Reply

இந்த பதிவு பற்றிய உங்கள் கருத்து
உங்கள் சந்தேகங்களை தனிப்பட்ட முறையில் கேட்க விரும்பினால் மெனுபாரில் உள்ள Contact me என்பதை அழுத்தி உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்கலாம்..